Psyykkinen valmennus

Psyykkisiä taitoja, kestävyyttä ja lujuutta tarvitaan urheilussa, työelämässä sekä ihan arkisessa elämässä monessa kohdassa. Psyykkinen valmennus sopiikin kenelle tahansa aiheesta, itsensä kehittämisestä ja oivalluttamisesta innostuvalle henkilölle.

Psyykkisten taitojen harjoittelu on tietoista syventymistä ja vaikuttamista omaan mieleen, ajatuksiin ja tunteisiin, ja sen kautta omaan käyttäytymiseen. Psyykkisiä taitoja ja psyykkistä kestävyyttä täytyy harjoittaa siinä missä muitakin taitoja, ja näiden harjoitteiden ja oivallusten viemisessä omaan arkeen voin psyykkisenä valmentajana olla mahdollisesti apunasi.

Esimerkiksi tavoitteen asettelu, ilo tekemisessä, motivoituminen ja tahdonvoima, itseluottamus, suoritusvarmuus, laadukas harjoittelu, keskittyminen, paineiden hallinta, nollaamisen taidot, kilpaileminen ja siihen valmistautuminen, sekä tilanteisiin mahdollisesti liittyvät erilaiset tunteet tai häiritsevät toimintamallit voivat olla psyykkisen valmennuksen sisältöinä.

Psyykkinen valmentaja voi olla rinnalla kulkija valmennettavalle tai puolueeton tuki osana valmennustiimiä. Psyykkinen valmennus on ennaltaehkäisevää toimintaa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tueksi.  Psyykkinen valmennus toteutetaan yleisimmin valmennustapaamisina yksilö- tai ryhmävalmennuksena. Yhdessä sovittaessa näihin tapaamisiin voi osallistua myös muita henkilöitä (esim. urheilija, valmentaja, vanhempi tai koko valmennustiimi). Valmennuksen tavoitteet asetetaan yhdessä valmennettavan kanssa, ja niitä seurataan sekä täydennetään harjoittelun edetessä. Valmennustapaamiset ja niiden jatkumo sovitaan yksilöllisen tilanteen mukaan, aina asiakaslähtöisesti. Psyykkinen valmennus on pitkäkestoinen jatkuva prosessi, joka vaatii pitkäjänteisyyttä ja motivoituneisuutta asiaan. Hokkuspokkus -temppuja ei ole luvassa, vaikkakin joskus ratkaisukeskeisellä työotteella jo muutama käyntikin voi olla merkittävä.

Psyykkinen valmennus koostuu havainnoinnista, keskusteluista, harjoitteista sekä tilanteen mukaan myös erilaisista toiminnallisista työmenetelmistä. Psyykkinen valmentautuminen pyritään muovaamaan osaksi valmennettavan arkea, ja sen myötä tukemaan kokonaisvaltaista kehitystä, itsetuntemusta ja hyvinvointia edistäen. Mikäli valmennussuhteen aikana ilmenee tarvetta muun alan ammattilaiselle, ohjaan sinut oikeaan paikkaan.

Yksilö- ja ryhmävalmennusten, sekä asiantuntijaluentojen lisäksi osallistun psyykkisen valmennuksen asiantuntijana monenlaiseen yhteistyöhön, projekteihin, työpajoihin ja olen käytettävissä mielelläni myös osana valmennustiimiä.

Valmennustapaamiset tai asiantuntijaluennot onnistuvat lajiympäristössä Etelä-Karjalassa, toimitiloissani Lappeenrannan keskustan läheisyydessä ja sopimuksen mukaan muuallakin Suomessa. Myös etävalmennus on mahdollista.

Ota yhteyttä, kysy lisää tai varaa aikasi alkukartoitukseen!

Hanna Ronkainen

hanna@hannaronkainen.fi 050 4112 554